Kindergeld wniosek dokumenty 2024

Kindergeld wniosek dokumenty 2024. W tym artykule przedstawię wszystkie dokumenty, które są niezbędne do prawidłowego złożenia wniosku o Kindergeld 2024. Dzięki nim, możliwe jest samodzielne złożenie aplikacji w niemieckiej instytucji właściwej Familienkasse.

Większość formularzy udostępniona jest w języku polskim. Jeśli nie istnieje aktualny druk w naszym języku, to udostępniam jego wersję w oryginale, czyli po niemiecku. W 2024 roku preferowanym sposobem złożenia wniosku o Kindergeld w sytuacji koordynacyjnej jest wersja papierowa, wysłana za pośrednictwem poczty do Niemiec.

I. Wniosek i załączniki

Wypełnienie wniosku oraz załączników pokazałem w trzech materiałach wideo – łącznie niemal 3 godziny instrukcji.

O tym jak wypełnić wniosek dowiesz się z poniższego filmu:

O tym jak wypełnić załącznik dziecko, więcej w materiale:

O tym jak wypełnić załącznik zagranica, więcej w materiale:

Powyższe trzy dokumenty należy wypełnić obowiązkowo. Pierwszym jest formularz wniosku, wypełnia się jeden druk. Drugim jest załącznik dziecko – wypełnia się tyle druków, na ile dzieci wnioskujemy o Kindergeld, zatem na każde dziecko należy wypełnić osobny załącznik. Trzecim jest załącznik zagranica i należy go wypełnić pojedynczo w sytuacji koordynacyjnej, a więc jeśli rodzina ma jakikolwiek związek z Polską, który ma wpływ na zastosowanie przepisów o koordynacji.

Po wysłaniu wniosku i załączników do wniosku Familienkasse powinno wezwać do złożenia dodatkowych zaświadczeń i dokumentów, aby rozstrzygnąć o uprawnieniu do niemieckiego zasiłku rodzinnego. Oczywiście są one znane, dlatego wskazane jest dołączenie ich już na etapie składania wniosku, co opiszę poniżej.

Pomoc w wypełnieniu Twojego wniosku Kindergeld? To możliwe – kliknij.

II. Zaświadczenia

Do uzyskania Kindergeld potrzebne jest potwierdzenie kilku istotnych kwestii. Można je skatalogować w obszarach tematycznych. Dla niektórych zagadnień dostępne są dedykowane druki zaświadczeń, ale istnieją także alternatywne rozwiązania, potwierdzające wymagane kwestie.

1. Rodzina

W obszarze rodziny mamy do czynienia z następującymi wymogami:

A. Potwierdzenie składu rodziny: Istnieją dwie możliwości potwierdzenia składu rodziny. Pierwsza, to skorzystanie z formularza przygotowanego przez Familienkasse:

Po wypełnieniu przez wnioskodawcę punktów 1-4, należy zwrócić się do właściwej jednostki gminnej, aby potwierdziła dane w punkcie nr 5. Ta opcja jest bezpłatna, jednakże często gminy nie chcą potwierdzać tego typu zaświadczenia. Alternatywą dla formularza jest skorzystanie z platformy elektronicznej ePUAP i wystąpienie o „Zaświadczenie o ilości osób zameldowanych w lokalu lub budynku”, które można pobrać także w języku obcym. Koszt to 17 zł opłaty skarbowej, więcej informacji tutaj.

B. Potwierdzenie stanu cywilnego: Do niniejszych zagadnień trzeba zaliczyć kopie aktu urodzenia dzieci oraz kopie dokumentów potwierdzających stan cywilny rodziców np. kopię aktu małżeństwa. Jeśli nie masz dostępu do ww. dokumentów, możesz uzyskać je przez internet tutaj. Wiąże się to z opłatą skarbową, w zależności od rodzaju odpisu – można także uzyskać wersje wielojęzyczne.

C. Rozstrzygnięcia dotyczące świadczeń na dzieci w Polsce: W przypadku gdy przyznano / odmówiono świadczenia rodzinne / wychowawcze na dzieci w Polsce, które podlegają koordynacji – co sprawdzisz w artykule Świadczenia w Polsce, należy załączyć kopie rozstrzygnięć na dany okres zasiłkowy.

D. Potwierdzenie sytuacji zawodowej rodzica dziecka będącego w Polsce: Trzeba wykazać sytuację zawodową rodzica pozostającego w Polsce – w przypadku aktywności zawodowej np. kopia umowy o pracę, umowy zlecenia, decyzji o przyznaniu zasiłku dla bezrobotnych etc.

2. Rodzic dziecka będący w Niemczech

Dokumenty związane z rodzicem dziecka, który zamieszkuje / pracuje w Niemczech:

A. Zaświadczenie pracodawcy: Wypełnia go niemiecki pracodawca i stanowi potwierdzenie aktywności zawodowej rodzica w Niemczech. Jest on także elementem załącznika zagranica, zatem jeśli w danym okresie występuje wyłącznie jeden pracodawca, to wystarczy wypełnić je wyłącznie w załączniku zagranica. Jednakże często zdarza się kilku pracodawców, zatem warto pobrać osobny druk:

B. Kopie pasków wypłaty z ostatnich miesięcy: Lohnabrechnung, czyli odcinek z wypłaty danego miesiąca, który niemiecki pracodawca jest zobowiązany dostarczyć każdemu pracownikowi, wykonującemu pracę najemną w Niemczech.

C. Zaświadczenie podatkowe o zarobku uzyskanym u danego pracodawcy w jednym roku: Na koniec roku, każdy pracownik w Niemczech powinien otrzymać od pracodawcy zaświadczenie o podatku dochodowym Lohnsteuerbescheinigung.

D. Decyzja o wymiarze podatku dochodowego: Einkommensteuerbescheid / Steuerbescheid za dany rok aktywności zawodowej w Niemczech.

E. Zaświadczenie o zameldowaniu w Niemczech: Jeśli istnieje zameldowanie w Niemczech, należy załączyć Anmeldebestätigung / Meldebestätigung, czyli dowód zameldowania z urzędu meldunkowego. Niekiedy można załączyć alternatywnie dokumenty świadczące o zamieszkaniu w Niemczech m.in. umowę najmu mieszkania wraz z potwierdzeniem regulowania opłat etc.

F. Zaświadczenie o nieograniczonym obowiązku podatkowym w Niemczech: Istotne w przypadku braku meldunku w Niemczech. Nieograniczony obowiązek podatkowy można uzyskać, jeśli mieszka się przez więcej niż 183 dni w roku w Niemczech lub uzyskuje się dochody całkowicie lub przynajmniej głównie z Niemiec, podlegające opodatkowaniu w Niemczech. Przez to drugie uważa się, osiąganie ponad 90% dochodów w Niemczech przez daną osobę lub lub jeśli jej dochody całkowite, nie podlegające opodatkowaniu w Niemczech, nie przekraczają podstawowej kwoty wolnej od podatku na dany rok – w roku 2023 to 10 908 euro.

G. Potwierdzenie prowadzenia działalności gospodarczej: Wymagane wyłącznie, gdy rodzic prowadzi działalność gospodarczą w Niemczech. Należy załączyć Gewerberegister lub Gewerbeschein – potwierdzenie prowadzenia działalności gospodarczej w Niemczech lub licencję na prowadzenie działalności gospodarczej w tym kraju. Trzeba także załączyć inne dokumenty, które wykazują prowadzenie biznesu w Niemczech m.in. kopie wystawianych faktur, rachunków, raportów zysków / strat za dany rok – w zależności od formy prowadzonej firmy.

Pomoc w skompletowaniu dokumentów do wniosku Kindergeld? To możliwe – kliknij.

3. Dorosłe dziecko

A. Zaświadczenie o nauce w szkole lub na uczelni wyższej: Niezbędne, aby otrzymywać Kindergeld na dziecko pełnoletnie, które podejmuje naukę w szkole lub na studiach. Wymagana jest pieczęć i podpis uprawnionego pracownika placówki na ostatniej stronie druku. Może zostać przyznany maksymalnie do ukończenia 25 roku życia ucznia / studenta:

B. Zaświadczenie o sytuacji dorosłego dziecka: Oświadczenie o sytuacji dorosłego dziecka, które wchodzi w skład rodziny – podpisuje wnioskodawca i dorosłe dziecko:

C. Zaświadczenie o sytuacji dorosłego, bezrobotnego dziecka: Niezbędne, aby otrzymywać Kindergeld na dziecko pełnoletnie, będące bezrobotne i zarejestrowane w Urzędzie Pracy. Wymagana jest pieczęć i podpis uprawnionego pracownika placówki na ostatniej stronie druku. Może zostać przyznany maksymalnie do ukończenia 21 roku życia bezrobotnego dziecka:

4. Dorosłe dziecko z niepełnosprawnością

W przypadku dorosłych dzieci z niepełnosprawnością, które uzyskały orzeczenie przed ukończeniem pełnoletności, nie istnieje limit wiekowy pobierania Kindergeld. Wymagane jest spełnienie kryterium dochodowego. Wniosek oraz wymagane zaświadczenia i formularze dostępne są na stronie niemieckiej instytucji właściwej w zakładce: Kindergeld für Kinder mit Behinderung.

III. Złożenie wniosku o Kindergeld 2024

Wniosek wraz z załącznikami i zaświadczeniami trzeba wysłać za pomocą poczty tradycyjnej – listem poleconym ze zwrotnym poleceniem odbioru, na adres:

Familienkasse Sachsen
09092 Chemnitz
NIEMCY
Faks: +49 (3591) 661 878
E-mail: Familienkasse-Sachsen@arbeitsagentur.de

Artykuł będzie rozbudowany o materiały filmowe. W razie pytań, zachęcam do pytań w sekcji komentarze lub kontakt. Jednakże przed ich zadaniem, polecam zapoznać się także z materiałami przygotowanymi przez Familienkasse:

Autor: Radosław Orzechowski

Grafika: Pixabay

Ten artykuł ma 14 komentarze

 1. Ania Odpowiedz

  Czy wszystkie załączniki do wniosku trzeba tłumaczyć przysięgle na język niemiecki? Chodzi mi o: wyrok rozwodowy, decyzje o 800+, postanowienie o przyznaniu świadczenia i zasiłku pielęgnacyjnego, o przyznaniu rodzinnego, zaświadczenie o niepełnosprawności. Różnie piszą na grupach, a nie ukrywam, że tłumaczenie przysięgłe tylu dokumentów to spory koszt.

  • Radosław / kasarodziny.pl Odpowiedz

   Pani Aniu, różnie piszą bo to zależy do sytuacji. Zasadniczo nie ma takiego obowiązku, szczególnie dla prostych spraw. W przypadku bardziej skomplikowanych typu: świadczenia opiekuńcze, niepełnosprawność, wyrok alimentacyjny, byłoby to wskazane dla własnego dobra. Jeśli koszt jest zbyt duży to można pokusić się o tłumaczenie samych orzeczeń, bez uzasadnień – z reguły są na jedną stronę.

 2. Ania Odpowiedz

  Czy jeżeli dziecko dopiero za 10 m-cy konczy 18lat to muszę wypełniać w załączniku „Dziecko ” punkt 3, 3.1 i 3.2? Czy dopiero fakt ukończenia 18lat zgłosić w odpowiednim czasie na druku KG54? I czy trzeba jakieś zaświadczenie ze szkoły średniej, od kiedy do kiedy będzie uczęszczać? Wiem, że jest jakiś druk dotyczący szkoly lub uczelni wyższej, ale to chyba dotyczy pełnoletniego dziecka.

  • Radosław / kasarodziny.pl Odpowiedz

   Pani Aniu, to zależy od Pani. W załączniku dziecko jest użyte sformułowanie „lub wkrótce ukończy”, więc pytanie na jakim etapie jest Pani wniosek. Jego rozpatrzenie może potrwać nawet pół roku, więc za chwilę i tak będzie trzeba uzupełnić niniejsze dokumenty. Alternatywnie sami wezwą Panią o uzupełnienie braków przy rozpatrywaniu wniosku lub z własnej inicjatywy zgłosi Pani fakt kontynuacji nauki przez pełnoletnie już dziecko. Druk dot. nauki jest dostępny w komentowanym przez Panią artykule. Zmiany natomiast zgłaszamy za pomocą KG45, nie zaś KG54, pozdrawiam.

 3. Sylwia Odpowiedz

  Witam, mam problem z wypełnieniem jednego punktu w załączniku zagranica. Mąż pracuje w Niemczech a ja nie pracuję i mieszkam z dziećmi w Polsce. Co mam wpisać w punkcie 5.2 ?

  • Radosław / kasarodziny.pl Odpowiedz

   Pani Sylwio, jeśli mąż jest wnioskodawcą to punkt 5.2, dotyczy Pani, zatem należy zaznaczyć NIE oraz w uzasadnieniu – bezrobocie bez prawa do zasiłku w Polsce np. Arbeitslosigkeit ohne Anspruch auf Leistungen in Polen, pozdrawiam.

   • Wiktoria Odpowiedz

    Witam, czy wszystkie dokumenty do złożenia wniosku muszą być tłumaczone na niemiecki?

    • Radosław / kasarodziny.pl

     Pani Wiktorio, zasadniczo większość załączanych dokumentów i zaświadczeń jest na niemieckich formularzach lub zaświadczeniach. W przypadku np. aktów urodzenia, można pobrać wersje wielojęzyczne. Informacje o przyznaniu świadczeń można przetłumaczyć, ale są to tak powszechnie rozstrzygnięcia dla strony niemieckiej, że będą wiedzieć czego dotyczą.

 4. Dariusz Odpowiedz

  Dzień dobry, mam pytanie odnośnie punktu 5.1.a (załącznik ZAGRANICA)

  Czy muszę wymienić wszystkich pracodawców z ostatnich 5 lat, łącznie z okresami zatrudnienia? Czy wystarczy ostatni pracodawca?

  No i podobnie z punktem 5.3.
  Straciłem zatrudnienie z „powodu” choroby. Pracodawca po otrzymaniu zwolnienia lekarskiego, wypowiedział umowę o pracę z miesięcznym okresem wypowiedzenia. Natomiast ja dalej przebywam na zwolnieniu lekarskim, ale po dziś dzień (czyli od października) nie otrzymałem jeszcze świadczenia chorobowego z kasy chorych.

  • Radosław / kasarodziny.pl Odpowiedz

   Panie Dariuszu, na te pytania odpowiedziałem w filmie. Data zakończenia pracy powinna być wskazana w świadectwie pracy bądź innym tego typu dokumencie, natomiast świadczenie chorobowe po utracie zatrudnienia także powinno wynikać z rozstrzygnięcia organu i mieć określony okres.

 5. Karolina Odpowiedz

  Witam, Chce zgłosić zmianę pracodawcy ojca dzieci. Gdzie mam to wpisać i jak na druku kg45?

 6. Wiktoria Odpowiedz

  Mam jeszcze jedno pytanie w Polsce, mieliśmy przez 3 miesiące Kosiniakowe, ale nam zabrali z powodu za dużych dochodów partnera w Niemczech. Czy decyzję o zabraniu Kosiniakowego mam dołączyć do wniosku czy tylko decyzję o 800+?

Skomentuj

Nie opublikujemy Twojego adresu e-mail - jest tylko do wiadomości redakcji. Wymagane pola są oznaczone *

Komentarz podlega moderacji na podstawie polityki prywatności.

Doceń naszą pomoc - postaw kawę!