Ankieta sprawdzająca Kindergeld 2024

Ankieta sprawdzająca Kindergeld 2024

Ankieta sprawdzająca Kindergeld 2024. Każda z osób pobierających niemieckie świadczenie rodzinne Kindergeld na dzieci z pewnością spotka się z obowiązkiem wypełnienia ankiety sprawdzającej. Tamtejsza instytucja właściwa, czyli Familienkasse, przynajmniej raz do roku wysyła ją do beneficjentów Kindergeld w celu potwierdzenia istnienia uprawienia do jego pobierania.

Z jednej strony jest to dodatkowy obowiązek formalny dla rodziców dzieci, który muszą wypełniać przesłaną ankietę, co można uznać za pewną biurokratyczną uciążliwość. Czytaj dalej →
Kindergeld wniosek dokumenty 2024

Kindergeld wniosek dokumenty 2024

Kindergeld wniosek dokumenty 2024. W tym artykule przedstawię wszystkie dokumenty, które są niezbędne do prawidłowego złożenia wniosku o Kindergeld 2024. Dzięki nim, możliwe jest samodzielne złożenie aplikacji w niemieckiej instytucji właściwej Familienkasse.

Większość formularzy udostępniona jest w języku polskim. Jeśli nie istnieje aktualny druk w naszym języku, to udostępniam jego wersję w oryginale, czyli po niemiecku. W 2024 roku preferowanym sposobem złożenia wniosku o Kindergeld w sytuacji koordynacyjnej jest wersja papierowa. Czytaj dalej →
Kindergeld i 800 plus 2024

Kindergeld i 800 plus 2024

Kindergeld i 800 plus 2024. Od stycznia 2024 roku dojdzie do podwyższenia kwoty świadczenia wychowawczego z 500 zł na 800 zł miesięcznie na każde dziecko w polskiej rodzinie. Zmiana kwoty przyznawanej przez Polskę w istotny sposób wpłynie na wysokość świadczeń na dzieci przyznawanych w ramach koordynacji świadczeń.

W kontekście najbardziej popularnego kierunku pracy naszych rodaków, czyli Niemiec istotnym jest relacja pomiędzy pobieraniem Kindergeld a świadczeniem wychowawczym 500+ w nowej odsłonie 800 zł miesięcznie od 2024 roku. Czytaj dalej →
Terminy wypłat Kindergeld 2024

Terminy wypłat Kindergeld 2024

Terminy wypłat Kindergeld 2024. Familienkasse, czyli niemiecka instytucja właściwa do wypłaty zasiłku rodzinnego w Niemczech opublikowała terminarz wypłat tego świadczenia w 2024 roku. Przypomnijmy, że kwota Kindergeld w 2024 roku nie zmieni się i wyniesie 250 euro miesięcznie na każde dziecko.

Kindergeld wypłacany jest w trakcie miesiąca za który przysługuje. Dzień wypłaty w danym miesiącu uzależniony jest od numeru Kindergeldnummer, czyli numeru wniosku nadanego przez Familienkasse. Ostatnia liczba w tym numerze jest wyznacznikiem terminu wypłaty. Czytaj dalej →
KG 45 Kindergeld po polsku

KG 45 Kindergeld po polsku

KG 45 Kindergeld po polsku. Formularz ten służy zgłaszaniu zmian do Familienkasse, które mają wpływ na pobieranie Kindergeld 2024. W tym artykule postaram się krótko omówić, gdzie wysłać niniejszy formularz oraz przede wszystkim przedstawić najnowszy materiał video, który w prosty sposób omawia, jak wypełnić KG 45 Kindergeld po polsku.

Prawidłowe uzupełnienie formularza często sprawia czytelnikom wiele problemów. Dzieje się tak, gdyż na chwilę obecną niemiecka instytucja właściwa udostępnia go w swoim języku ojczystym. Czytaj dalej →
Zmiany w Kindergeld 2024

Zmiany w Kindergeld 2024

Zmiany w Kindergeld 2024. Kwota Kindergeld w 2024 pozostanie bez zmian i wyniesie 250 euro miesięcznie na każde dziecko - informuje niemiecka instytucja właściwa do spraw wypłaty świadczeń na dzieci - Familienkasse.

Kwota ta będzie zatem na takim samym poziomie co w 2023 roku. W związku z tym istnieje uzasadnione przekonanie, że w 2024 przysługiwać będzie Kinderbonus - działo się tak w ostatnim czasie, gdy w danym roku nie była przewidziana podwyżka kwoty bazowej Kindergeld. Poważne zmiany w Kindergeld szykują się w 2025 roku. Czytaj dalej →