Doradztwo koordynacja świadczeń. Sprawy z zakresu świadczeń na dzieci w Polsce i innych krajach europejskich bywają skomplikowane. Związane jest to z podziałem kompetencji pomiędzy poszczególne instytucje prawa krajowego oraz współpracy międzynarodowej.

Każdy z poszczególnych krajów posiada własne, często skomplikowane regulacje, dotyczące świadczeń na dzieci. Różne są zatem rodzaje świadczeń, warunki ich uzyskania oraz klasyfikacje, pozwalające na porównanie świadczeń w sytuacji koordynacyjnej.

Mając to na względzie, niezwykle istotna staje się wiedza na temat tego czy i jakie świadczenia na dzieci w danej sytuacji przysługują rodzinie, zarówno na gruncie prawa krajowego, jak i międzynarodowego – w sytuacji, gdy jeden z rodziców przebywa poza granicami RP.

Na łamach serwisu Kasarodziny.pl staram się propagować zagadnienia z tematyki świadczeń na dzieci, wskazywać możliwości, prawa i obowiązki rodziców do uzyskania wsparcia z zakresu zabezpieczenia społecznego. Czynię to opisując poszczególne kwestie w sposób ogólny, dotykający standardowe sytuacje.

Rzeczywistość jest często bardziej skomplikowana. Dlatego – zauważając zapotrzebowanie społeczne, udostępniam możliwość analizy i konsultacji w indywidualnych sprawach z zakresu świadczeń na dzieci w Polsce i innych krajach wspólnotowych. Oferowana pomoc może dotyczyć:

 • analizy sytuacji i wskazania o jakie świadczenia na dzieci można ubiegać się w Polsce lub/i innych krajach wspólnotowych;
 • analizy otrzymanej dokumentacji z danej instytucji polskiej lub/i zagranicznej;
 • doradztwa w zakresie uzupełnienia dokumentacji;
 • doradztwa w kwestii wypełnienia i złożenia wniosków;
 • komunikacji z instytucjami w Polsce i w krajach wspólnotowych;
 • odpowiedniej reakcji na określone procedury prawne np. nienależnie pobrane świadczenia;
 • wskazanie możliwości wstecznego złożenia wniosku i uzyskania dodatkowych środków;
 • podjęcia procedury odwoławczej w sytuacji negatywnej decyzji organu administracyjnego;
 • przyspieszenia prowadzonych postępowań w zakresie świadczeń na dzieci;
 • doprowadzeniem spraw z zakresu koordynacji świadczeń do stanu zgodnego z prawem;
 • uzyskania dodatku dyferencyjnego;
 • analizy sytuacji pracownika delegowanego, marynarza, żołnierza zawodowego;
 • złożenia wniosku o warunkowe przyznanie świadczeń na dzieci;
 • złożenia wniosku o uwolnienie świadczeń na dzieci w sytuacji braku ich przekazywania przez rodzica;
 • podjęcia działań w celu współpracy rodzica dziecka, przebywającego za granicą;
 • analizy i wypełnienia druków zagranicznych serii E, SED, EESSI;
 • zagadnień związanych z nienależnie pobranymi świadczeniami;
 • analizy aktualnej sytuacji prawnej, wskazania możliwości etc.

Powyższa lista nie ma charakteru zamkniętego, dlatego jeśli Twoja sprawa z zakresu świadczeń na dzieci w Polsce, czy też krajach wspólnoty wymaga konsultacji, to nie można było trafić lepiej – zapraszam do kontaktu za pośrednictwem formularza.

Doradztwo koordynacja świadczeń. Atutem moich kompetencji jest bogate, praktyczne doświadczenie oraz szeroki zakres działania – całościowe spojrzenie na prawa i możliwości strony. Więcej o mnie przeczytasz w sekcji poniżej: