Ankieta sprawdzająca Kindergeld 2024

Ankieta sprawdzająca Kindergeld 2024. Każda z osób pobierających niemieckie świadczenie rodzinne Kindergeld na dzieci z pewnością spotka się z obowiązkiem wypełnienia ankiety sprawdzającej. Tamtejsza instytucja właściwa, czyli Familienkasse, przynajmniej raz do roku wysyła ją do beneficjentów Kindergeld w celu potwierdzenia istnienia uprawienia do jego pobierania.

Z jednej strony jest to dodatkowy obowiązek formalny dla rodziców dzieci, który muszą wypełniać przesłaną ankietę, co można uznać za pewną biurokratyczną uciążliwość. Z drugiej strony, w sytuacji gdy zaszły istotne zmiany, mające wpływ na uprawnienie do pobierania Kindergeld, a strona nie poinformowała o nich, ankieta może stanowić wybawienie przed nienależnie pobranymi świadczeniami.

Nie ma sztywnych ram czasowych, w których ankieta sprawdzająca wysyłana jest do osób pobierających Kindergeld. Dzieje się to średnio raz w roku, niemniej jednak dla każdej z osób termin ten wypada inaczej, co wiąże się z datą złożenia wniosku, czy też specyfiką danej sprawy.

Otrzymaną ankietę należy wypełnić i odesłać listem poleconym za potwierdzeniem odbioru w terminie miesiąca, max. do 8 tygodni. Najlepiej zrobić to jak najszybciej, gdyż opóźnienie powyżej miesiąca może spowodować zawieszenie wypłaty świadczenia.

Pomoc w wypełnieniu Twojej ankiety Kindergeld? To możliwe – kliknij.

Należy przy tym pamiętać, że na gruncie prawa niemieckiego liczy się wpływ dokumentacji do instytucji niemieckiej, a nie data stempla pocztowego – tak jak w naszym kraju.

W przypadku samodzielnego wypełniania ankiety, wskazane jest aby najpierw wypełniać poszczególne pola ołówkiem. Dopiero gdy mamy pewność, że dane są poprawne, uzupełnić je długopisem. Ankieta adresowana jest do konkretnego wnioskodawcy i wysyłana w jednej sztuce, zatem możliwość wielokrotnego uzupełnienia i poprawek jest ograniczona.

W sieci istnieją pojedyncze, puste egzemplarze, które jednak nie są oficjalnym drukiem – takiego Familienkasse nie udostępnia. Użycie pustego szablonu wskazane jest w sytuacji awaryjnej, gdy ankieta adresowana bezpośrednio do nas zagubiła się lub nastąpił inny nieoczekiwany zwrot wydarzeń.

Poniżej udostępniam przykładową, pustą ankietę (wersja z 2019 roku):

Wykonałem także wersję edytowalną, do wypełnienia na komputerze:

Jak wypełnić Ankieta sprawdzająca Kindergeld 2024 dowiecie się w przygotowanym przeze mnie niemal 40 minutowym materiale filmowym:

Autor: Radosław Orzechowski

Grafika: Pixabay

Skomentuj

Nie opublikujemy Twojego adresu e-mail - jest tylko do wiadomości redakcji. Wymagane pola są oznaczone *

Komentarz podlega moderacji na podstawie polityki prywatności.

Doceń naszą pomoc - postaw kawę!