Świadczenia w Europie. Poniżej znajduje się lista krajów koordynacyjnych wg autorskiego wzoru serwisu, z podstawowymi informacjami na temat świadczeń na dzieci. Udostępniam sekcje komentarzy pod artykułem w celu zadawania ewentualnych pytań.

 1. NIEMCY
 2. HOLANDIA
 3. NORWEGIA
 4. DANIA
 5. SZWECJA
 6. BELGIA
 7. LUKSEMBURG
 8. IRLANDIA
 9. WIELKA BRYTANIA

Pomoc z zagranicznymi świadczeniami na dzieci? To możliwe – kliknij.

NIEMCY

1. Instytucja właściwa: Familienkasse Sachsen

2. Adres: dla wniosków z Polski

Familienkasse Sachsen
09092 Chemnitz
NIEMCY
Faks: +49 (3591) 661 878
E-mail: Familienkasse-Sachsen@arbeitsagentur.de

3. Strona do złożenia wniosku: arbeitsagentur.de

4. Podstawowy zasiłek rodzinny: Kindergeld

Kwota:

 • 250 euro miesięcznie na dziecko

5. Kryterium dochodowe: BRAK

6. Koordynacja: TAK

7. Możliwość uzyskania z Polski: TAK

8. Świadczenie rodzicielskie: Elterngeld

Strona do złożenia wniosku:

Kwota:

 • min. 300 euro miesięcznie na dziecko

9. Inne świadczenia: BRAK (do uzyskania z Polski)

Zobacz także:

Kindergeld wniosek dokumenty 2024

Ankieta sprawdzająca Kindergeld 2024

Zmiany w Kindergeld 2024

KG 45 Kindergeld po polsku

Terminy wypłat Kindergeld 2024

Kindergeld i 800 plus 2024

HOLANDIA

1. Instytucja właściwa: SVB Sociale Verzekeringsbank

2. Adres: wg zamieszkania / pracy rodzica

3. Strona do złożenia wniosku: svb.nl

4. Podstawowy zasiłek rodzinny: Kinderbijslag

Kwota:

 • 279,49 euro kwartalnie na dziecko do lat 5;
 • 339,38 euro kwartalnie na dziecko w wieku od 6 do 11 lat;
 • 399,27 euro kwartalnie na dziecko w wieku od 12 lat do ukończenia 18 roku życia.

5. Kryterium dochodowe: BRAK

6. Koordynacja: TAK

7. Możliwość uzyskania z Polski: TAK

8. Świadczenie rodzicielskie: BRAK

9. Inne świadczenia:

Kindgebonden Budget

Należy być uprawnionym do Kinderbijslag, aby ubiegać się o Kindgebonden Budget. Uzależniony jest od osiąganego dochodu przez rodziców oraz liczby dzieci. Instytucja właściwa to holenderski Urząd Skarbowy – więcej informacji tutaj.

NORWEGIA

1. Instytucja właściwa: NAV Arbeids- og velferdsetaten

2. Adres: wg zamieszkania / pracy rodzica

3. Strona do złożenia wniosku: nav.no

4. Podstawowy zasiłek rodzinny: Barnetrygd

Kwota: (korona norweska)

 • 1766 nok miesięcznie na dziecko do lat 6;
 • 1510 nok miesięcznie na dziecko w wieku od 6 do 18 lat;

5. Kryterium dochodowe: BRAK

6. Koordynacja: TAK

7. Możliwość uzyskania z Polski: TAK

8. Świadczenie rodzicielskie: BRAK

9. Inne świadczenia: BRAK (do uzyskania z Polski)

DANIA

1. Instytucja właściwa: Udbetaling Danmark

2. Adres: dla wniosków z Polski

Udbetaling Danmark
Family Benefits
Kongens Vænge 8
3400 Hillerød
Denmark
tel. +45 70 12 80 62

3. Strona do złożenia wniosku: borger.dk

4. Podstawowy zasiłek rodzinny: Borne-og ungeydelsen

Kwota: (korona duńska)

 • 5 124 dkk kwartalnie na dziecko w wieku 0-2;
 • 4 056 dkk kwartalnie na dziecko w wieku 3-6;
 • 3 192 dkk kwartalnie na dziecko w wieku 7-14;
 • 1 064 dkk miesięcznie na dziecko w wieku 15-18.

Kwoty wypłaca się każdemu z rodziców po połowie.

5. Kryterium dochodowe: TAK

852 600 DKK rocznie – kwota rozłożona na każdego z rodziców, tj, ponad 100 tys. euro na każdego z rodziców w 2023 roku. Po przekroczeniu progu kwota świadczenia zmniejszona o 2% kwoty przekroczenia.

6. Koordynacja: TAK

7. Możliwość uzyskania z Polski: TAK

8. Świadczenie rodzicielskie: BRAK

9. Inne świadczenia: MOŻLIWE

Niekiedy możliwe do uzyskania z Polski, więcej informacji.

SZWECJA

1. Instytucja właściwa: Försäkringskassan

2. Adres: wg zamieszkania / pracy rodzica

3. Strona do złożenia wniosku: forsakringskassan.se

4. Podstawowy zasiłek rodzinny: Barnbidrag

Kwota: (korona szwedzka)

 • 1250 sek miesięcznie na dziecko

oraz dodatki miesięczne na II i kolejne dzieci:

 • 150 SEK na drugie dziecko;
 • 580 SEK na trzecie dziecko;
 • 1010 SEK na czwarte dziecko;
 • 1250 SEK na piąte i kolejne dzieci.

5. Kryterium dochodowe: BRAK

6. Koordynacja: TAK

7. Możliwość uzyskania z Polski: TAK

8. Świadczenie rodzicielskie: Föräldraledighet

Strona do złożenia wniosku:

Kwota:

 • zależna od konkretnej sytuacji

9. Inne świadczenia: MOŻLIWE (do uzyskania z Polski)

Niekiedy możliwe do uzyskania z Polski:

BELGIA

1. Instytucja właściwa: (w zależności od regionu)

Region Stołeczny Brukseli:

Region Flamandzki:

Region Waloński:

Wspólnota niemieckojęzyczna:

2. Adres: wg zamieszkania / pracy rodzica

3. Strona do złożenia wniosku: podano w punkcie 1.

4. Podstawowy zasiłek rodzinny: Kinderbijslag

Kwota: (w zależności od regionu)

5. Kryterium dochodowe: BRAK

6. Koordynacja: TAK

7. Możliwość uzyskania z Polski: TAK

8. Świadczenie rodzicielskie: BRAK

9. Inne świadczenia: MOŻLIWE (do uzyskania z Polski)

Niekiedy możliwe do uzyskania z Polski – w zależności od dodatku i regionu.

LUKSEMBURG

1. Instytucja właściwa: Caisse pour l’Avenir des Enfants (CAE)

2. Adres:

Caisse pour l’Avenir des Enfants

BP394

L-2013 Luxembourg

Telefon: (+352) 47 71 53-1

3. Strona do złożenia wniosku: cae.public.lu

4. Podstawowy zasiłek rodzinny: Allocation familiale

Kwota:

 • 299,86 euro miesięcznie na dziecko

oraz dodatek ze względu na wiek dziecka:

 • 22,67 euro miesięcznie na dziecko w wieku 6-11 lat;
 • 56,57 euro miesięcznie na dziecko od 12 roku życia.

5. Kryterium dochodowe: BRAK

6. Koordynacja: TAK

7. Możliwość uzyskania z Polski: TAK

8. Świadczenie rodzicielskie: BRAK

9. Inne świadczenia: MOŻLIWE (do uzyskania z Polski)

Allocation de rentrée scolaire – dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego. Wypłacany jest jednorazowo w sierpniu danego roku w kwocie 115 euro dla dziecka w wieku 6-11 lat oraz 235 euro dla dziecka, które ukończyło 12 rok życia. Musi istnieć uprawnienie do Allocation familiale.

IRLANDIA

1. Instytucja właściwa: MyWelfare

2. Adres: wg zamieszkania / pracy rodzica

3. Strona do złożenia wniosku: mywelfare.ie

4. Podstawowy zasiłek rodzinny: Child benefit

Kwota:

 • 140 euro miesięcznie na dziecko

5. Kryterium dochodowe: BRAK

6. Koordynacja: TAK

7. Możliwość uzyskania z Polski: TAK

8. Świadczenie rodzicielskie: BRAK

9. Inne świadczenia: BRAK (do uzyskania z Polski)

WIELKA BRYTANIA

1. Instytucja właściwa: HM Revenue & Customs

2. Adres: wg zamieszkania / pracy rodzica

3. Strona do złożenia wniosku: gov.uk

4. Podstawowy zasiłek rodzinny: Child benefit

Kwota: (funty brytyjskie)

 • 25.60 funta tygodniowo na pierwsze dziecko i 16.95 funta tygodniowo na każde kolejne.

5. Kryterium dochodowe: BRAK

6. Koordynacja: TAK – na ograniczonych zasadach

W okresie od 01.01.2021 r. koordynacja występuje wyłącznie, gdy jej element (np. zamieszkanie, aktywność zawodowa w UK) powstał przed tą datą i trwa nieprzerwanie po tej dacie.

7. Możliwość uzyskania z Polski: TAK – na ograniczonych zasadach

8. Świadczenie rodzicielskie: BRAK

9. Inne świadczenia: BRAK (do uzyskania z Polski)

Autor: Radosław Orzechowski

Skomentuj

Nie opublikujemy Twojego adresu e-mail - jest tylko do wiadomości redakcji. Wymagane pola są oznaczone *

Komentarz podlega moderacji na podstawie polityki prywatności.

Doceń naszą pomoc - postaw kawę!