Wniosek o 800 plus 24-25 od lutego

Wniosek o 800 plus 24-25 od lutego. Już od dnia 01.02.2024 można składać wnioski o świadczenie wychowawcze 800 plus na nowy okres zasiłkowy 2024/2025. Przyznane na podstawie tego wniosku świadczenie dotyczyć będzie okresu od 01.06.2024 do 31.05.2025 roku.

Będzie to pierwszy, pełny okres w którym uwzględniona zostanie podwyższona kwota tego świadczenia, wynosząca 800 zł miesięcznie na każde dziecko, bez względu na uzyskiwane przez rodzinę dochody.

W kwestii merytorycznej nie zaszły większe zmiany względem poprzedniego okresu zasiłkowego. Nadal 800+ pozostanie świadczeniem gwarantowanym w Polsce, w kontekście koordynacji świadczeń. Przypomnijmy, że jest tak od 01.06.2022 roku.

W takim przypadku Polska, rozstrzygnięciem ZUS przyznaje pełną kwotę tego świadczenia. Wojewoda ustala wyłącznie kraj pierwszeństwa do jego wypłaty i informuje o tym zainteresowany kraj zagraniczny. Nie ma to wpływu na wypłacanie pełnej kwoty w Polsce, natomiast kraj zagraniczny na podstawie tej informacji podejmuje decyzję o wypłacie pełnej kwoty przysługującego tam świadczenia lub wyłącznie przyznaniu bądź odmowie przyznania dodatku dyferencyjnego.

Należy pamiętać, że wniosek o 800+ złożony w okresie od 01.02.2024 do 31.04.2024 gwarantuje wypłatę świadczenia na nowy okres 2024/2025 do dnia 30.06.2024 r., a zatem bez tzw. „poślizgu” pomiędzy przyznaniem na poprzedni okres zasiłkowy i nowym okresem. Granicznym terminem jest zaś data 30.06.2024 roku – wniosek złożony po niej, będzie rozpatrywany od daty jego złożenia.

Po więcej informacji na temat tego świadczenia zapraszam do działu Świadczenia w Polsce, natomiast wszelkie sposoby złożenia wniosku opisano na stronie ZUS.

Ważne zmiany dla osób z niepełnosprawnością

Na początku stycznia uchwalono zmianę, która wpływa na przedłużenie ważności orzeczeń. Przedłużono orzeczenia tzw. „covidowe” oraz te, które wygasają w okresie od 5.08.2023 do 30.09.2024 roku.

Zostały one przedłużone do 30.09.2024 roku, jednak nie dłużej niż do dnia, w którym nowe orzeczenie stanie się ostateczne.

W związku z powyższym osoby z niepełnosprawnościami mogą spodziewać się decyzji zmieniających / przedłużających okres pobierania świadczeń związanych z posiadanym orzeczeniem o niepełnosprawności takich jak m.in. świadczenie pielęgnacyjne, czy też zasiłek pielęgnacyjny.

Stanie się to z urzędu, bez konieczności składania nowego wniosku. Przedłużeniu ulegną także inne istotne dla niniejszej grupy kwestie, takie jak np. ważność kart parkingowych, czy też świadczenia z funduszu alimentacyjnego.

Autor: Radosław Orzechowski

Grafika: własna, logo programu

Skomentuj

Nie opublikujemy Twojego adresu e-mail - jest tylko do wiadomości redakcji. Wymagane pola są oznaczone *

Komentarz podlega moderacji na podstawie polityki prywatności.

Doceń naszą pomoc - postaw kawę!