Zmiany w Kindergeld 2024

Zmiany w Kindergeld 2024. Kwota Kindergeld w 2024 pozostanie bez zmian i wyniesie 250 euro miesięcznie na każde dziecko – informuje niemiecka instytucja właściwa do spraw wypłaty świadczeń na dzieci – Familienkasse.

Wysokość świadczenia będzie zatem na takim samym poziomie co w 2023 roku. W związku z tym istnieje uzasadnione przekonanie, że w 2024 przysługiwać będzie Kinderbonus – działo się tak w ostatnim czasie, gdy w danym roku nie była przewidziana podwyżka kwoty bazowej Kindergeld. Poważne zmiany w Kindergeld szykują się w 2025 roku.

Ostatnia podwyżka Kindergeld miała miejsce od dnia 01.01.2023 roku, kiedy to zrezygnowano z różnicowania kwot ze względu na ilość dzieci w rodzinie i zdecydowano, że kwota 250 euro miesięcznie dotyczyć będzie każdego dziecka. Jednocześnie, z racji tego w 2023 roku nie zdecydowano się na przyznanie dodatku Kinderbonus.

To jednorazowe, dodatkowe wsparcie wypłacano spontanicznie, raz w roku w celu dodatkowej pomocy. De facto była to jednak nieoficjalna podwyżka Kindergeld w latach, gdy nie była zwiększana kwota bazowa tego świadczenia. Wszyscy otrzymujący Kindergeld otrzymywali automatycznie premię Kinderbonus.

Zmiany w Kindergeld 2024. Mając na uwadze fakt, że w 2024 nie jest planowana waloryzacja kwoty Kindergeld, można mieć uzasadnione nadzieje co do Kinderbonus 2024 – jednakże za wcześnie jeszcze na jednoznaczną deklarację w tej sprawie.

Przełomowym dla systemu świadczeń rodzinnych w Niemczech ma być 2025 rok i obecnie rząd niemiecki wszystkie swoje siły skupia na tym projekcie. Chociaż jego wprowadzenie przewiduje się na styczeń 2025 roku, to niewątpliwie część zmian będzie możliwa do prowadzenia już wcześniej. Przede wszystkim ze względu na skalę planowanych zmian, o czym poniżej.

Od 2025 roku Kindergeld ma być tylko jednym ze składowych pakietu świadczeń nazwanego Kindergrundsicherung. Będzie to pakiet zawierający dotychczasowe rozwiązania – chociażby wspomniany i dobrze znany Kindergeld oraz dodatek dla rodzin z niskimi dochodami Kinderzuschlag. Ten drugi był do tej pory niedostępny dla Polaków, których dotyczyła koordynacja świadczeń i co do zasady wypłacany wyłącznie, gdy cała rodzina zamieszkiwała na terenie Niemiec.

Jaka będzie kwota podstawowa Kindergeld i czy Kinderzuschlag w ramach pakietu Kindergrundsicherung będzie możliwy do pobierania także przez Polaków – tego obecnie jeszcze nie wiadomo, gdyż konkretne projekty ustaw dopiero powstaną.

W ramach pakietu mają znaleźć się rozwiązania z zakresu zasiłku obywatelskiego oraz edukacyjnego i partycypacyjnego, co w sumie tworzyć ma ulepszony i skuteczny system wsparcia rodzin – Kindergrundsicherung.

Ma on cechować się zasadą równych szans dla każdej rodzin, dokładnym rozpoznaniem jej potrzeb oraz przede wszystkim ma stawiać na centralizację i cyfryzację usług. Innymi słowy ma być w pełni online, prosto oraz frontem do wnioskodawcy. System ma pomagać w uzyskaniu jak najszerszego wsparcia, a nie utrudniać jego pobieranie poprzez piętrzenie biurokracji. Szacowane wsparcie w ramach Kindergrundsicherung to nawet 600 euro miesięcznie na dziecko.

Podsumowując, w 2024 roku nie należy spodziewać się większych zmian w kontekście Kindergeld. Jak wynika z zapowiedzi nie zostanie zwiększona kwota bazowa. Nie wyklucza to jednak zastosowania premii Kinderbonus w 2024 roku, co zapewne wyniknie dopiero w trakcie roku. Ponadto system będzie przechodził zmiany związane z planowanym prowadzeniem pakietu Kindergrundsicherung i być może niektóre jego elementy będą dostępne wcześniej.

[content_protector password=”010388″ cookie_expires=”7″ ]

Wszystkie bieżące informacje na temat Kindergeld znajdują się na stronie Familienkasse.

W razie pytań, zachęcam do komentarzy lub kontaktu. [/content_protector]

Autor: Radosław Orzechowski

Skomentuj

Nie opublikujemy Twojego adresu e-mail - jest tylko do wiadomości redakcji. Wymagane pola są oznaczone *

Komentarz podlega moderacji na podstawie polityki prywatności.

Doceń naszą pomoc - postaw kawę!